Immunosuppressiiviset kortikosteroidit

14 9 KUVIO 2: Ulosteen kalprotektiinipitoisuuden määrittäminen ELISA-menetelmällä. (Mukaillen Halonen 2003: 95.) Kalprotektiinin määritys manuaalisesti työohjeen mukaan Esivalmistellut ja laimennetut näytteet, käyttövalmiit standardit ja kontrolli pipetoidaan kuoppalevylle rinnakkaisina. Kuoppalevy peitetään mikrofilmillä ja laitetaan tasoravistelijaan inkuboitumaan. Pohjaan koskemista on vältettävä, sillä mittaus tapahtuu pohjan läpi. Inkuboinnin jälkeen suoritetaan kuoppien pesu pesurilla, johon voidaan ohjelmoida oikea ohjelma. Konjugaatti lisätään kuoppiin monikanavapipetillä tai annostelijalla. Kuoppalevyn käsittelyä jatketaan tasoravistelijalla ja pesurilla, minkä jälkeen lisätään substraatti monikanavapipetillä tai annostelijalla. Kuoppalevy peitetään foliolla ja jätetään inkuboitumaan huoneenlämpöön pöydälle. Reaktio lopetetaan NaOH:lla moni-

Chemotherapy as standard of care has been shown to active DNA damage repair (DDR) pathways. Inhibition of these pathways is therefore an interesting, additional concept. Biomarkers can give important molecular information whether the mode of action of a potential new therapeutic has been achieved. Therefore, in this research project, biomarkers which are discussed in the literature as relevant for these pathways are measured for validation. These validated biomarkers can then also be measured in future clinical trials of these novel medications.

Immunosuppressiiviset kortikosteroidit

immunosuppressiiviset kortikosteroidit

Media:

immunosuppressiiviset kortikosteroidit

http://buy-steroids.org