Kortikosteroider hud

Endemiske mykoser omfatter en rekke invasive soppinfeksjoner med sopparter som ikke finnes i Skandinavia, men er lokalisert til geografisk begrensede områder i flere verdensdeler [25,26]. Disse soppartene infiserer ofte individer med normalt infeksjonsforsvar, selv om infeksjonen ofte er asymptomatisk eller viser bare beskjedne manifestasjoner. Hos immunkompromitterte pasienter derimot vil primærinfeksjonen ofte gi meget alvorlige sykdomsbilder. I slike pasientgrupper vil sykdomsbildet ikke sjelden være resultat av reaktivering av tidligere og persisterende infeksjon i forbindelse med utviklingen av immunsvikt.

Kortikosteroider hud

kortikosteroider hud

Media:

kortikosteroider hudkortikosteroider hudkortikosteroider hudkortikosteroider hudkortikosteroider hud

http://buy-steroids.org